Kalendarium

Poniedziałek, 2018-12-17

Imieniny: Jolanty, Łukasza

Kontakt

Publiczne Gimnazjum

im. Jana Kochanowskiego w Przytyku

tel: (48) 618-05-92

e-mail: gimnazjumprzytyk@wp.pl

Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

Publiczne Gimnazjum w Przytyku powstało 1 września 1999r. Do gimnazjum zaczęli uczęszczać uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy - PSP z Przytyka, PSP z Wrzosu i PSP z Wrzeszczowa. Funkcję dyrektora pełnił wówczas p. Tadeusz Bartos. Przez pierwsze trzy lata edukacji gimnazjaliści uczyli się w budynku szkoły podstawowej. Jednak dzięki staraniom władz gminy rozpoczęto budowę nowego budynku gimnazjum.

We wrześniu 2003 roku oddano do użytku pierwsze piętro nowej szkoły. W tym też roku dyrektorem gimnazjum został p. Tomasz Leśniewski. Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego budynku miało miejsce 25 października 2003 roku. Wydarzenie to z pewnością na długo zapadło w pamięć zarówno uczniów, nauczycieli, rodziców, jak i wszystkich zaproszonych gości. W szkole znajduje się 14 sal lekcyjnych, w tym sala komputerowa. Mamy również bibliotekę i świetlicę. We wrześniu 2008 roku oddano również do użytku halę sportową.

Od samego początku działalności naszej szkoły przyświeca  nam jeden cel, aby stworzyć szkołę z tradycjami, placówkę, która będzie nie tylko skarbnicą wiedzy, ale  również swoistego rodzaju centrum kultury. Jednym z cenniejszych osiągnięć naszego Gimnazjum jest stworzenie Izby Regionalnej, w której  staramy się ocalić od zapomnienia pamiątki przeszłości naszego regionu. Do tradycji naszej szkoły możemy zaliczyć Turnieje Regionalne rozgrywane od 2004 roku, dzięki którym integrujemy młodzież naszej gminy i nie tylko. Pierwszy Dzień Wiosny jest Dniem Samorządności, młodzież wówczas chętnie przejmuje „ster” kierowania szkołą. Na stałe w tradycje naszej szkoły wpisały się również Konkursy Recytatorskie, Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski oraz Konkurs Recytatorski w Językach Obcych, Konkurs Ortograficzny o „Złote Pióro”, Konkurs Piosenki Anglojęzycznej oraz Konkursy Przedmiotowe. Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje pasje na dodatkowych zajęciach. Staramy się, aby oferta była bogata.

Wraz z systematycznym wzbogacaniem zaplecza dydaktycznego i zagospodarowywaniem terenu wokół szkoły narodził się nowy pomysł - podjęto starania o nadanie szkole imienia oraz prawa posiadania sztandaru. Wybór patrona gimnazjum poprzedziły szeroko zakrojone przygotowania, w które włącza się cała społeczność lokalna. W ich wyniku wyłoniono kandydata na patrona - Jana Kochanowskiego. Uroczyste nadanie imienia szkole odbyło się 30 maja 2009 roku. Poprzedziła je msza święta, w czasie której został poświęcony sztandar ufundowany przez Radę Gminy w Przytyku. Historię naszej szkoły tworzymy wspólnie - uczniowie, nauczyciele i cała społeczność lokalna.