Kalendarium

Poniedziałek, 2017-10-23

Imieniny: Edwarda, Marleny

Kontakt

Publiczne Gimnazjum

im. Jana Kochanowskiego w Przytyku

tel: (48) 618-05-92

e-mail: gimnazjumprzytyk@wp.pl

Jesteś tutaj: Start / Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne


KOŁO REGIONALNE


Zajęcia polegają na poznawaniu tradycji i kultury regionu radomskiego. Uczniowie zbierają i opracowują przyśpiewki z regionu, uczą się tańca i śpiewu. Prezentują swe umiejętności na przeglądach kultury ludowej. Nauczyciele prowadzą zajęcia taneczno-wokalne oraz teoretyczne  i aktywizujące.

 

Uczniowie tworzą Młodzieżowy Zespół Ludowy PLEJADA. Brali udział w: Jarmarku Ludowym we Wrzosie, Dniu Dziecka w Muzeum Wsi Radomskiej, VIII Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Mieszkańców Powiatu Radomskiego w Iłży, festynach rodzinnych w gminie i powiecie. Uczniowie promują dorobek kulturowy regionu.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych.

 

 

Koło eTwinning

 

Uczniowie realizują projekty międzynarodowe w ramach programu eTwinning
w środowisku platform Twinspace. Zajęcia służą doskonaleniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim i technologią komputerową oraz pogłębieniem znajomości kultury krajów europejskich.

 

Szkoła realizuje zadanie od 2008 roku, uczniowie zrealizowali jedenaście projektów, m.in. z Finlandią, Czechami, Rumunią i Turcją. Były to przedstawienia, prezentacje PowerPoint, artykuły opisujące życie codzienne nastolatków, święta rodzinne i państwowe, ochrona przyrody.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień przedmiotowych.Koło języka niemieckiego

 

Koło przeznaczone jest dla uczniów zainteresowanych językiem niemieckim, kulturą i historią krajów niemieckojęzycznych. Oprócz tego na zajęciach utrwalany jest materiał z programu nauczania. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności komunikowania się. Duże zainteresowanie uczniów motywuje do wprowadzania dodatkowych, interesujących materiałów i metod pracy. W roku szkolnym 2012/2013 w zajęciach uczestniczą głównie uczniowie klas pierwszych.


 

 

 

Koło biologiczne

Program koła biologicznego przeznaczany jest dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią, ale również dla takich, którzy maja trudności i chcieliby trochę bardziej się z biologia „oswoić”.

Treści realizowane na zajęciach koła są bardzo różnorodne, maja poszerzać wiedzę, którą uczniowie już posiadają, jak również dają możliwość poruszania zagadnień, których nie obejmuje program nauczania.

Ponadto na zajęciach realizowane są projekty edukacyjne przeznaczone dla klas drugich.


 

 

KOŁO FIZYCZNE Z ELEMENTAMI ASTRONOMII

 

Zajęcia wzbudzają ciekawość uczniów w zakresie fizyki i astronomii, rozwijają twórcze myślenie. Pozwalają wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu. Uczniowie rozwiązują zadania problemowe o podwyższonej trudności. Współrealizują projekty interdyscyplinarne fizyka, astronomia, chemia.

 

Finał IV Mazowieckiego Konkursu Wiedzy astronomicznej zdobyte trzykrotnie I miejsce
w Międzypowiatowym Konkursie Fizyczno-Informatycznym w zakresie tematyki "Zjawiska optyczne wokół nas", "Niezwykłe właściwości wody".

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień przedmiotowych.

 

 

KOŁO CHEMICZNE

 

Uczniowie realizują zagadnienia z chemii wykraczające poza podstawę programową. Rozwiązują zadania i realizują projekty interdyscyplinarne poszerzające ich wiedzę
i umiejętności. Przygotowują audycje radiowe, albumy i ulotki, prezentacje multimedialne.

 

Uczniowie zrealizowali projekt MARIA SKŁODOWSKA CURIE NA PRZEKÓR SWOIM CZASOM Zajęli I miejsce w Konkursie Interdyscyplinarnym Wokół odkryć naukowych polskiej noblistki Marii Skłodowskiej Curie organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień przedmiotowych.

 

KOŁO RECYTATORSKIE

 

Celem działalności koła jest kształtowanie świadomości językowej i kulturowej uczniów oraz sprawne posługiwanie się językiem ojczystym. Założenia te uczniowie realizują poprzez udział w akademiach szkolnych, konkursach i przeglądach.Pracują metodą dramy,doskonaląc swe umiejętności

 

I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Recytatorskim I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Literackim Wisława Szymborska Wiśka homo ludens.

Zajęcia służą odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień artystycznych.


KOŁO HISTORYCZNE


Tematyka zajęć dotyczy najważniejszych etapów w historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem materiału wykraczającego poza obowiązujący w podstawie programowej dla gimnazjum. Zajęcia poświęcone są historii II Rzeczypospolitej , wojnie obronnej Polski, historii PRL.

W czasie zajęć uczniowie mają możliwość zapoznania się z kronikami, filmami dokumentalnymi, nagraniami audio i fragmentami fimów fabularnych dotyczących omawianych wydarzeń.

 Zajęcia odbywają sie nie tylko na terenie szkoły , członkowie Koła Historycznego uczestniczyli w wycieczce do Warszawy, gdzie zwiedzali gmach Sejmu RP, Cmentarz Wojskowy na Powązkach i Muzeum Powstania Warszawskiego. Członkowie Koła Historycznego uczestniczą w projekcjach filmów dotyczących wydarzeń historycznych i życia ludzi w różnych epokach w tym roku szkolnym były to filmy " Bitwa pod Wiedniem " i " Syberiada Polska "

 

Główne cele zajęć to :

 

  • zapoznanie z tematyką wykraczającą poza program nauczania
  • pogłebianie wiedzy o najważniejszych etapach historii Polski
  • rozwijanie myślenia historycznego i krytycyzmu
  • pogłebianie i umacnianie postawy patriotycznej
  • rozbudzanie zainteresowania historią
  • praca w Izbie Regionalnej

Koło Przyjaciół Biblioteki

 

 KPB to grupa uczniów  zainteresowanych  książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki. Pod kierunkiem nauczycieli - bibliotekarzy wspierają działalność biblioteki oraz szkoły, uczestniczą w jej życiu kulturalnym oraz pracują społecznie na jej rzecz.

Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzany jest nabór uczniów chętnych do pracy w KPB. Na spotkaniu organizacyjnym, uczniowie zostają zapoznani program pracy KPB, jego zadaniami i celami. Uczniowie wybierają sobie zadania, zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami. Deklarują także pomoc w akcjach przeprowadzanych przez bibliotekę w trakcie roku szkolnego.