Kalendarium

Czwartek, 2019-01-17

Imieniny: Antoniego, Henryki

Kontakt

Publiczne Gimnazjum

im. Jana Kochanowskiego w Przytyku

tel: (48) 618-05-92

e-mail: gimnazjumprzytyk@wp.pl

Uwaga! Trwa nabór wniosków do Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2017/2018!

Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował na rok szkolny 2017/2018 kolejną edycję projektu pod tytułem: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Samorząd  wdrożył działania umożliwiające udzielanie pomocy stypendialnej uczniom z wysokimi osiągnięciami  edukacyjnymi. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości.

 19 czerwca 2017r. ruszył nabór do III edycji projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018!

 Od 19 czerwca do 6 lipca 2017r. trwał nabór wniosków do projektu. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować wniosek na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce: Edukacja i sport/Stypendia dla uczniów.

 Wygenerowaną z systemu wersję papierową wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do 21 lipca br. (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie około 641 stypendiów. Łączna kwota stypendium dla jednego ucznia w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie około 4770 zł. Stypendium ma charakter naukowy. Musi być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, literatury fachowej, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych oraz korzystania z Internetu itp.).

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający warunki:

- w przyszłym roku szkolnym będą uczniami dotychczasowych gimnazjów lub dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących;

- uzyskali średnią oceń z 3 dowolnie wybranych przedmiotów ogólnych: matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2016/2017 na poziomie nie niższym niż 5,33 (do średniej liczą się przedmioty, z których uczeń otrzymał ocenę nie niższą niż 5);

- uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2016/2017 na poziomie nie niższym niż 4,75;

- w organizowanych w w roku szkolnym 2016/2017 konkursach lub olimpiadach zdobyli tytuł laureata lub finalisty zgodnie z kierunkiem rozwoju edukacyjnego ucznia.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów (dostępny w zakładce Dokumenty).

Link do strony: https://www.oeiizk.waw.pl/stypendia/index.php?menu=dokumenty

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Biurze Wspierania Szkolnictwa Ogólnego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ulicy B. Brechta 3, w pokojach 608, 609, 612a i 613 lub telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-410, (22) 59-79-413, (22) 59-79-430, (22) 59-79-435, (22) 59-79-442, (22) 59-79-447, (22) 59-79-449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl.

Galeria

Powiększ zdjęcie