Kalendarium

Czwartek, 2019-01-17

Imieniny: Antoniego, Henryki

Kontakt

Publiczne Gimnazjum

im. Jana Kochanowskiego w Przytyku

tel: (48) 618-05-92

e-mail: gimnazjumprzytyk@wp.pl

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

              Gazetka szkolna nr 6 (grudzień 2015)               Telefon zaufania            

                                  

Artykuły

Innowacyjny projekt gimnazjalistki

2018-07-02
Powiększ zdjęcie

Let’s play English- to tytuł projektu edukacyjnego realizowanego przez Agatę Ciechowicz w ramach Mazowieckiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Podczas realizacji projektu uczennica doskonaliła umiejętność posługiwania się językiem angielskim, rozwijała się w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnej oraz kształciła umiejętność prezentowania wyników własnej pracy. Najważniejszym działaniem w projekcie było przygotowanie gier w języku angielskim: internetowego quizu oraz gry planszowej. Ponadto stypendystka przygotowała dwie prezentacje multimedialne, brała udział w konsultacjach z opiekunem projektu, dokumentowała swoją pracę w projekcie oraz uczestniczyła w językowych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Dodatkowo na zajęciach mogła wcielić się w rolę nauczyciela poprzez prowadzenie fragmentów lekcji języka angielskiego czy pełnić funkcję asystenta nauczyciela. Projekt był dużym wyzwaniem dla uczennicy, ponieważ podczas jego realizacji musiała posługiwać się językiem obcym. Jednak Agata świetnie poradziła sobie ze wszystkimi zadaniami. Przekonała się również, że poprzez gry edukacyjne można skutecznie uczyć się języka obcego. Zarówno quiz jak i gra planszowa są tak wykonane, aby mogły służyć jako pomoce dydaktyczne w przygotowaniu uczniów do egzaminu  gimnazjalnego z języka angielskiego.

Życzenia Świąteczne

2018-03-28

Na zbliżające się Święta Wielkanocne, Szkolne Koło Caritas naszego gimnazjum życzy wszystkim Ofiarodawcom i Wolontariuszom, aby codzienna posługa miłości stawała się coraz bardziej wiarygodnym świadectwem naszej wiary w Zmartwychwstanie Pana. Niech ta moc, płynąca z pustego grobu, rozpali nasze codzienne życie, młodzieńczy optymizm w podchodzeniu do przeciwności losu, obejmie wszystkie troski rodzinne oraz pomoże w pracy zawodowej i edukacyjnej.

Dziękując za dotychczasową pomoc i troskę o bliźniego, wszystkim pracownikom oraz uczniom naszej szkoły wraz z ich rodzinami życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT !!

                                                                                                         Szkolne Koło Caritas

Spotkanie z kombatantami misji pokojowych ONZ

2018-03-28
Powiększ zdjęcie

07 marca 2018 r. , w naszym gimnazjum, gościli przedstawiciele Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W spotkaniu z nimi wzięli udział uczniowie klas trzecich. Była to dla nich swego rodzaju żywa lekcja historii, na której przybliżono młodzieży działalność jednego z obszarów ONZ,

a konkretnie misji pokojowych wysyłanych w rejony konfliktu w celu nadzorowania wprowadzenia porozumień pokojowych, tworzenia stref rozdzielających zwaśnione strony lub nadzorowania zawieszenia broni.

Przybyli do naszej szkoły kombatanci bardzo ciekawie opowiadali o swoich misjach na terenach m.in. Egiptu, Sudanu, Libanu, Aleksandrii. Młodzież dowiedziała się pokrótce, jakie obyczaje panują na tamtych terenach, jak żyją tamtejsi ludzie i z czym muszą się zmagać.

Zaproszeni gości opowiadali ponadto o własnych przeżyciach, tęsknotach, strachu

i niebezpieczeństwie, które były ich „ codziennym towarzyszem”.

Spotkanie uatrakcyjniły też inne elementy: piosenka pt. „ Przywiozę Ci błękitny hełm”, którą – przy akompaniamencie gitary -  pięknie wykonał jeden z kombatantów oraz  krótki film z ogłoszonym po nim konkursem dla uczniów.

Trzecioklasiści z pewnością wiele się dowiedzieli i na długo zapamiętają to spotkanie.

WIECZOREK POETYCKI

2018-03-01
Powiększ zdjęcie

W dniu 22 lutego odbył się w naszej szkole wieczorek poetycki poświęcony poezji miłosnej. Hasłem tegorocznego spotkania było motto: „A wszystko… to miłość”. Utalentowani artyści przenieśli nas na moment do świata, w którym słowa nabierają innych znaczeń i barw.

Spotkanie z poezją miłosną miało wyjątkowy charakter, ponieważ oprócz recytacji, uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie. Spotkaniu towarzyszyły także nastrojowa muzyka i scenografia.

Wśród zaprezentowanej poezji znalazły się znane utwory polskich poetów, m.in. Wisławy Szymborskiej, Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego.

Po uczcie duchowej, jaką było niewątpliwie obcowanie z twórczością poetycką oraz muzyką, publiczność została zaproszona na słodki poczęstunek.

Rekolekcje w Turnie

2018-02-26
Powiększ zdjęcie

W dniach 16, 17 i 18 lutego członkowie Szkolnego Koła Caritas z naszego gimnazjum wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych. Odbyły się one w ośrodku „Emaus” w Turnie i były zorganizowane przez Caritas Diecezji Radomskiej. Rekolekcje poprowadził ksiądz Daniel, który sprawuje opiekę nad bezdomnymi przy parafii bł. Brata Alberta w Radomiu. Wolontariusze w piątek mieli możliwość wzięcia udziału w Drodze Krzyżowej, zaś w sobotę uczestniczyli we Mszy Świętej, którą odprawił ks. Biskup Piotr Tuszyński. W trakcie wyjazdu był również czas wolny, spacer po okolicy i spotkania w grupach. Rekolekcje odbyły się w niedzielę o godzinie 12. Jak sami uczestnicy mówią, „Wyjazd bardzo nam się podobał. Mogliśmy zbliżyć się do Pana Boga i dowiedzieć się o tym, że trzeba pomagać bezdomnym i innym potrzebującym, bo Bóg kocha każdego”

Dziękujemy za świadectwo wiary!

Ferie Zimowe 2018

2018-01-11

Uwaga! Trwa nabór wniosków do Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2017/2018!

2017-06-20
Powiększ zdjęcie

Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował na rok szkolny 2017/2018 kolejną edycję projektu pod tytułem: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Samorząd  wdrożył działania umożliwiające udzielanie pomocy stypendialnej uczniom z wysokimi osiągnięciami  edukacyjnymi. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości.

 19 czerwca 2017r. ruszył nabór do III edycji projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018!

 Od 19 czerwca do 6 lipca 2017r. trwał nabór wniosków do projektu. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować wniosek na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce: Edukacja i sport/Stypendia dla uczniów.

 Wygenerowaną z systemu wersję papierową wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do 21 lipca br. (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie około 641 stypendiów. Łączna kwota stypendium dla jednego ucznia w roku szkolnym 2017/2018 wyniesie około 4770 zł. Stypendium ma charakter naukowy. Musi być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, literatury fachowej, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych oraz korzystania z Internetu itp.).

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający warunki:

- w przyszłym roku szkolnym będą uczniami dotychczasowych gimnazjów lub dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących;

- uzyskali średnią oceń z 3 dowolnie wybranych przedmiotów ogólnych: matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i przedsiębiorczości obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2016/2017 na poziomie nie niższym niż 5,33 (do średniej liczą się przedmioty, z których uczeń otrzymał ocenę nie niższą niż 5);

- uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2016/2017 na poziomie nie niższym niż 4,75;

- w organizowanych w w roku szkolnym 2016/2017 konkursach lub olimpiadach zdobyli tytuł laureata lub finalisty zgodnie z kierunkiem rozwoju edukacyjnego ucznia.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów (dostępny w zakładce Dokumenty).

Link do strony: https://www.oeiizk.waw.pl/stypendia/index.php?menu=dokumenty

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Biurze Wspierania Szkolnictwa Ogólnego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ulicy B. Brechta 3, w pokojach 608, 609, 612a i 613 lub telefonicznie pod numerami: (22) 59-79-410, (22) 59-79-413, (22) 59-79-430, (22) 59-79-435, (22) 59-79-442, (22) 59-79-447, (22) 59-79-449, jak również drogą elektroniczną pod adresem: edukacja@mazovia.pl.

Wyniki klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2016/2017

2017-06-19

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego podane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

2017-06-16
Powiększ zdjęcie

W dniu 16 czerwca 2017 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w dniach 19, 20, 21 kwietnia 2017r. Do egzaminu przystąpiło 86 uczniów Publicznego Gimnazjum w Przytyku. Średnie wyniki egzaminu dla szkoły, powiatów radomskiego, białobrzeskiego i przysuskiego przedstawia poniższa tabela.

XIV Rowerowy Zlot Gwieździsty

2017-06-14
Powiększ zdjęcie

Dnia 14 czerwca 2017r. odbył się XIV Rowerowy Zlot Gwieździsty w Wólce Domaniowskiej organizowany przez Związek Gmin Radomka. W zlocie wzięło udział 80 uczniów Publicznego Gimnazjum w Przytyku. Ubrani w jednakowe czerwone koszulki wyjechali wraz z opiekunami spod szkoły o godzinie 9:00. Udali się trasą przez Wrzos – Potkannę – Domaniów na polanę przy tamie nad zalewem w Wólce Domaniowskiej.

Po powitaniu przez organizatorów imprezy, zostali zaproszeni na tradycyjny bigos z kiełbaską, a następnie na pokazy akrobatyki sportowej w wykonaniu Lubelskiej Grupy Artystycznej Mix Trial Rowerowy oraz Freestale Football. Odbyły się również konkursy sprawnościowe i dwa konkursy wiedzy: „O powiecie radomskim i „O Związku Gmin „Radomka”, w których nasze gimnazjum reprezentowali: Jakub Drabik (3b)Jakub Wlazło (3b). Obaj chłopcy zwyciężyli w swoich konkursach i otrzymali w nagrodę wymarzone rowery. Po udanej imprezie, około godziny 14:00 miał miejsce powrót do szkoły.